• ایجاد و رشد روحیه پرسش‌گری و پژوهش محوری
  • پرورش خلاقیت در نوع نگاه به دنیای پیرامون
  • استعدادیابی
  • آشنایی با روش تحقیق و پژوهش و شیوه ارائه آن
  • ایجاد اعتماد به نفس
  • آشنایی با رشته‌های علمی و دانشگاهی
  • آموزش کار گروهی و مسئولیت پذیری
  • علاقه‌مند سازی دانش‌آموزان به رشته‌های علوم پایه
  • ایجاد زمینۀ اشتغال، تدریس و همکاری دانشجویان با مدارس
  • تبیین و کشف زمینه‌های کاربردی علوم پایه برای دانشجویان
  • ایجاد و افزایش ارتباط میان صنعت، دانشگاه و دانش‌آموزان

جشنواره مسابقات پژوهش دانش‌آموزی

اهداف جشنواره

©تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد .